نمایش 1–8 از 15 نتیجه

نمایش All

تخم نطفه‌دار ویاندوت ارنج

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده جوجه ویاندوت ارنج

ویاندوت ارنج

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده تخم نطفه‌دار ویاندوت ارنج

تخم‌ نطفه‌دار ویاندوت سیلور

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده جوجه ویاندوت سیلور

ویاندوت سیلور

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده تخم نطفه‌دار ویاندوت سیلور

تخم نطفه‌دار ویاندوت جی‌اس‌جی

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده جوجه ویاندوت جی‌اس‌جی

ویاندوت جی‌اس‌جی

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده تخم نطفه‌دار ویاندوت جی‌اس‌جی

تخم نطفه‌دار ویاندوت بلکرد

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده جوجه ویاندوت بلکرد

ویاندوت بلکرد

لطفا جهت سفارش تماس بگیرید.

09124636811

ویاندوت یک نژاد سه منظوره‌ی گوشتی، زینتی و تخمگذار است. از جمله دلایل محبوبیت این نژاد، جثه مناسب و پولک‌های زینتی و تنوع رنگ در پرهایش می‌باشد. وزن جنس نر و ماده‌ی این نژاد 3 تا 4 کیلوگرم و میزان تخمگذاری در سال بین 150 تا 200 عدد است.

مشاهده تخم نطفه‌دار ویاندوت بلکرد